Resistència / Resistencia

La prova de resistència permet avaluar la capacitat del vehicle de funcionar de forma continuada en un circuit. La prova es limitarà per temps i per distància.


La prueba de resistencia permite evaluar la capacidad del vehículo de funcionar de forma continuada en un circuito. La prueba se limitará por tiempo y por distancia.