Resistència

La prova de resistència permet avaluar la capacitat del vehicle de funcionar de forma continuada en un circuit. La prova es limitarà per temps i per distància.