Comitè Organitzador

La missió del Comité Organitzador serà vetllar per a la correcta organització de la competició, i desenvolupar metodologies que ajudin als estudiants a aprendre de les seves experiències i els permeti desenvolupar un vehicle millor.

El Comitè Organitzador del Kart Academy està format per membres de:

  • STA – Sociedad de Técnicos de Automoción
  • CIAC – Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya
  • Motorsport2020.cat
  • Federació Catalana d’Automobilisme

CIAC_QUMotorsport_QUFCA_QU