Proves Estàtiques i Dinàmiques / Pruebas Estáticas y Dinámicas

Els karts hauran de superar proves estàtiques i dinàmiques.

Les proves estàtiques consisteixen en la Inspecció Tècnica del vehicle i la presentació del projecte als jutges.

Tots els vehicles han de passar la inspecció tècnica. Els comissaris comprovaran que el vehicle està d’acord amb el reglament de la competició i compleix totes les normatives de seguretat establertes per la FCA.

Les proves dinàmiques permetran valorar el comportament i la fiabilitat del vehicle construït pels equips. S’inclouen les proves de frenada, de resistència (10 min), d’acceleració (40 m) i d’eslàlom.

Icono freno

Icono resistència Icono acceleracióIcono eslàlom

 


Los karts deberán superar pruebas estáticas y dinámicas.

Las pruebas estáticas consisten en la Inspección Técnica del vehículo y la presentación del proyecto a los jueces.

Todos los vehículos deben pasar la inspección técnica. Los comisarios comprobarán que el vehículo está de acuerdo con el reglamento de la competición y cumple todas las normativas de seguridad establecidas por la FCA.

Las pruebas dinámicas permitirán valorar el comportamiento y la fiabilidad del vehículo construido por los equipos. Se incluyen las pruebas de frenado, de resistencia (10 min), d’aceleración (40 m) i de eslálom.