Frenada

La prova de frenada es obligatòria i la primera a realitzar per a tots els equips. Permet mesurar la eficàcia de la frenada del vehicle. Consisteix en demostrar la capacitat del sistema de frenada de bloquejar les dues rodes i aturar el vehicle en una recta, partint de una velocitat mínima inicial determinada per els jutges. Si no es supera aquesta prova, no es pot participar en la resta de proves dinàmiques. Aquesta prova no puntua.