Acceleració

La prova d’acceleració consisteix en accelerar el vehicle des de parat una distancia de 50 metres. Cada equip podrà fer dos intents, puntuant-se el millor dels dos.