Eslàlom / Eslálom

La prova d’eslàlom permet avaluar la conductibilitat i maniobrabilitat del vehicle. S’utilitzaran cons per marcar el recorregut a realitzar. Cada equip podrà fer dos intents i es puntuarà el millor dels dos. Hi haurà penalitzacions per desplaçament de cons i per modificació de recorregut.


La prueba de eslálom permite evaluar la conductibilidad y maniobrabilidad del vehículo. Se utilizarán conos para marcar el recorrido a realizar. Cada equipo podrá hacer dos intentos y se puntuará el mejor de los dos. Habrá penalizaciones por desplazamiento de conos y por modificación de recorrido.