Acceleració / Aceleración

La prova d’acceleració consisteix en accelerar el vehicle des de parat, una distancia de 50 metres. Cada equip podrà fer dos intents, puntuant-se el millor dels dos.


La prueba de aceleración consiste en acelerar el vehículo desde parado, una distancia de 50 metros. Cada equipo podrá hacer dos intentos, puntuándose el mejor de los dos.