Proves Estàtiques i Dinàmiques

Els karts hauran de superar proves estàtiques i dinàmiques.

Les proves estàtiques consisteixen en la Inspecció Tècnica del vehicle i la presentació del projecte als jutges.

Tost els vehicles han de passar la inspecció tècnica. Els comissaris comprovaran que el vehicle està d’acord amb el reglament de la competició i compleix totes les normatives de seguretat establertes per la FCA.

Les proves dinàmiques permetran valorar el comportament i la fiabilitat del vehicle construït pels equips. S’inclouen les proves de frenada, de resistència (10 min), d’acceleració (40 m) i d’eslàlom.

Icono freno

Icono resistència Icono acceleracióIcono eslàlom