Entitats Promotores / Entidades Promotoras

La missió de les entitats promotores serà vetllar per a la correcta organització de la competició, i desenvolupar metodologies que ajudin als estudiants a aprendre de les seves experiències i els permeti desenvolupar un vehicle millor.

Les entitats promotores del Kart Academy són les següents:

 • STA – Sociedad de Técnicos de Automoción
 • CIAC – Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya
 • Motorsport2020.cat
 • Federació Catalana d’Automobilisme

  La misión de las entidades promotoras será velar por la correcta organización de la competición, y desarrollar metodologías que ayuden a los estudiantes a aprender de sus experiencias y les permita desarrollar un vehículo mejor.

  Las entidades promotoras del Kart Academy son las siguientes:

  • STA – Sociedad de Técnicos de Automoción
  • CIAC – Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya
  • Motorsport2020.cat
  • Federació Catalana d’Automobilisme

CIAC_QUMotorsport_QUFCA_QU